Na kurze sa budete interaktívnym zážitkovým spôsobom učiť:

  • štyri kroky Nenásilnej komunikácie a ich použitie v komunikačnej praxi
  • chápať svoje emócie a potreby a ich vplyv našu komunikáciu
  • formulovať našu požiadavku jasne a úprimne, bez obviňovania a posudzovania
  • empaticky vypočuť druhú stranu
  • prijímať nepríjemné vyjadrenia od druhých
  • riešiť konflikty prostredníctvom štyroch krokov NK

Nenásilná komunikácia sa snaží o vytvorenie prepojenia so sebou a druhými tak, aby na potrebách všetkých záležalo.

Bez ohľadu na to, koľko je medzi nami rozdielov, my všetci zdieľame tie isté ľudské potreby. V čom sa človek od človeka odlišuje, sú spôsoby, akými svoje potreby napĺňa.  Marshall Rosenberg, Ph.D

Lektor

Ing. Peter Kukliš - certifikovaný tréner Nenásilnej komunikácie (www.cnvc.org), certifikovaný tréner Focusingu a líder Jógy smiechu. Viac na www.lifeatwork.sk.

Cena

140 eur (ubytovanie, strava a kurzovné)

Bližšie informácie a prihlášky

peter@lifeatwork.sk, 0910 523 486, www.lifeatwork.sk

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.