Zo všetkých stôp je nejväčšia slonia, zo všetkých meditácií je nejväčšia tá o smrti...                      Buddha

Čo môžeme urobiť, aby sme se na konci života cítili naplnení? Čo je treba nechať byť, aby sme žili zmysluplný život? O čo je potrebné sa postarať, čo vykonať, povedať, prežiť, zmeniť, aby sme umierali zmierení a dovolili druhým odísť v mieri? Čo môžeme urobiť pre dobré podmienky na život i jeho koniec, čo môžeme urobiť pre druhých? Čo nám dává zmysel?

Bude to seminár plný otázok s vedomím, že skutočných-pravdivých odpovedí se už možno nedožijeme...

Na seminári se budeme zaoberať smrťou z rôznych uhlov pohľadu, ako s touto témou pracovať alebo skôr ako smrť môže pracovať s nami, či už ju čakáme (keď sme v procese umierania) alebo ešte nie (keď sme v procese „všedného“ života).  Pomocou meditácie, vizualizácie, sebapoznávacích a očistných techník, pohybu, hudby  sa budeme spájať s tím, čo je treba poznať a pustiť a s tým čo prichádza.

Snáď sa nám podarí dotknúť sa týchto otázok:

 • Čo si smrť berie a čo nám dává?
 • Čo je treba vyčistiť a prejasniť?
 • Je možné sa pripraviť na nepredstaviteľné?
 • Metódy - pokiaľ je možné niečo robiť
 • Poznánie fáz procesu prechodu
 • Príležitosť poznať podstatné
 • Starostlivosť o umierajúcich
 • Citlivé prežitie smrti blízkeho - smútenie, odpustenie, rozlúčka
 • Ako žiť tak, aby sme mohli v každom okamihu "odísť",  či necítili nedoriešené veci s druhými, ktorí z nášho života náhle odídu.

V priebehu semináru budeme používať tieto metódy:

 • meditáciu na dych, na podstatu mysli
 • meditáciu na rozvíjanie súcitu (tonglen), na rozvíjanie láskyplnosti (mettá)
 • meditáciu na štyri vznešené prebývania
 • riadenú vizualizáciu
 • sebapoznávacie a očistné techniky cez tanec, hudbu
 • ticho, príroda, zdieľanie 

Lektori

Roman a Katarína Mieslerovi

Roman Miesler - Jeho 28 rokov trvajúca prax zahrňuje učenie advaity, vipassanové meditácie a techniky tibetského buddhismu. V meditačných seminároch, ktoré vedie kladie, dôraz na celkový rozvoj, zemitosť, otvorenosť, súcitenie a nepretržitú - kontinuálnu meditáciu, ktorá nie je odlišná  od bežného zdravo vedeného života. Pochádza z Olomouca, Česká republika. Momentálne tiež vedie Vzdelávacie centrum a sprevádza aj ľudí v meditačnom ústraní a ústraní v tme v Zaježovej.

Katarína Levhart Miesler -  Semináre a ceremónie, ktoré robí, ponúkajú intenzívny priestor, kde zdieľa všetko čo som sa doposiaľ naučila a čomu verí, že môže pomôcť iným ľuďom na ich ceste. Vyviera to z prepojenia a súcitu. Organizácii a vedeniu seminárov a stretnutí s tancom sa venuje od roku 2004. Jej sprevádzanie spočíva vo vytvorení priestoru, podpore pri očiste, liečení, v tvorení hudby, zdieľaní seba a neustálej modlitbe a viere v Silu, ktorá jediná v skutočnosti lieči a prebúdza. Sprevádza tiež ľudí v ústraní v tme v Zaježovej.

Katarína  a Roman sú partneri 11 rokov. Spoločne žijú v domčeku na Zaježovej, pracujú tiež vo Vzdelávacom centre Zaježová. Svoje cesty sa snažia prepojiť tak, aby prieniesli čo najväčší prospech ostatným, ktorí potrebujú pomoc na svojej vlastnej ceste. 

Cena

97 eur (v cene je ubytovanie, vegetariánska strava na celý čas, organizačný poplatok). V cene nie je zahrnuté ocenenie za sprevádzanie pre lektorov. Budete môcť prispieť na mieste vo forme daru a rozvinúť tak štedrosť v rámci vlastných možností.

Bližšie informácie a prihlášky

katarinalevhart@gmail.com, 0917 517 267

POZNÁMKA SPRÁVCOV STRÁNKY: Pokiaľ nie je v texte uvedené niečo iné, kontakt k prihlasovaniu a ďalším informáciam získate tak, že kliknete na meno organizátora vedľa obrázku k podujatiu.